Köpinformation - Tonus Elast MeraEnergi Sverige

Sök produkt eller nr.
Go to content

Main menu:

Köpinformation

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. För återförsäljare gäller särskilt avtal.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott.
Samtliga priser i butiken är exkl.moms.

Fraktkostnad
Tillkommer samtliga beställningar, frakt end. 89,00 kr.(om ej annat anges) Denna fraktkostnad gäller Sverige.Vill du ha leverans utanför Sverige kontakta oss för priser på info@meraenergi.com

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta. För att ett köp ska gå genom måste personnummer, namn och adress stämma överens med uppgifter ur folkbokföringen.

Leveranstider
Dina varor levereras normalt inom 3-7 dagar. Tyvärr kan längre leverantid förekomma i vissa fall upp till 1-2 veckor. Detta kan förkomma om produkten inte finns i lager hos leverantören. Vår ambition är att leverera lagerförda varor samma eller följande dag som order. Om varan inte finns i lager kontaktar vi dig omedelbart.
Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara med senare leveranstid är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. (Se under returer).

Returer
Du har 14 dagar på dig att skicka varan till oss. Förutsättningen är att varan samt förpackningen i förekommande fall är oskadad. Du får byta avgiftsfritt om du byter till en annan vara, annars tillkommer avgifter som vid en ny order. Vi står naturligtvis för frakten om en vara är felaktig eller felexpedierad! Returnerar du hela ordern.

Adressen är: MeraEnergi Sverige Österlånggatan 68, 461 34 Trollhättan
Glöm ej att ange ditt kontonummer (inkl. clearingnummer) för insättning av återbetalning.Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts, dock senast inom 14 dagar. Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara kontakta oss på info@meraenergi.com så snart som möjligt. MeraEnergi står då för frakten vid felleveranser samt reklamationer.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Det viktigaste för oss er nöjda kunder!
Kontakta oss via e-post på info@meraenergi.commed dina synpunkter, åsikter, om något problem uppstår!Vi svarar alltid så fort vi kan!

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgifter
MeraEnergi är ansvarig för de personuppgifter som Du lämnat till oss. Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill Du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör Du det lättast genom att skriva till oss. Således lämnas aldrig uppgifter ut från vårt register till 3:de part


Information om Cookiefiler
En cookie är en textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Cookies används uteslutande av tekniska skäl för att förbättra funktionen i kommunikationen mellan din dator och webbplatsen. Ingen personlig information om besökaren sparas eller spåras.

Förenklat finns två typer av cookies.Den ena typen sparar oftast en fil permanent på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter önskemål, val och intressen.Den andra typen av cookie finns till för att webbplatserna ska kunna känna igen dig under kortare tidsperioder. Du får då en unik identitet i form aven sessions cookie. Denna cookie försvinner när du stänger din webbläsare. MeraEnergi webbplats använder cookies av båda typerna uteslutande av tekniska skäl för att förbättra funktionen. Ingen personlig informationom besökaren sparas eller spåras.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Detta kan påverka funktionen på våra webbplatser.

Företag, föreningar, sjukhus, vårdinrättningar mm. vid större order lämnas offert

Fyll i formuläret i "kontakt" så tar vi kontakt med er.

Eller skriv oss ett mail:
kundtjanst@tonus-elast.se

 
 
Back to content | Back to main menu